Jauno biedru uzņemšana

Par Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedru var kļūt jebkurš komersants, kas nodarbojas ar inovatīvu, ārpus banku sektora esošu finanšu pakalpojumu sniegšanu patērētājiem.

Lai kļūtu par asociācijas biedru, ir jāiesniedz rakstveida iesniegums, kas atbilst asociācijas apstiprinātam paraugam.

Asociācijas valde izskata iesniegumu tuvākajā valdes sēdē, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, un paziņo savu lēmumu iesniedzējam.

Papildu informāciju par jaunu biedru uzņemšanu var saņemt:

  • zvanot pa tālruni 67398277 (darba dienās: 9-17);
  • rakstot epastu uz info@lafpa.lv .