Iesniegt sūdzību elektroniski

  • Pievienot dokumentus

    Sūdzību pamatojošie dokumenti: pakalpojumu sniedzējam iesniegtās pretenzijas kopija; pakalpojuma sniedzēja atbilde uz šo pretenziju, ja tāda tikusi saņemta; pierādījumi, ja tādi ir pieejami, ka pretenzija tika iesniegta pakalpojuma sniedzējam, ja nav pievienota pakalpojuma sniedzēja atbilde; līgums, kura sakarā radies strīds; citi saistīti dokumenti.

  • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, doc, xls, xlsx, jpeg.
    Viena dokumenta izmērs nevar pārsniegt 20 mb un pielikumā var pievienot ne vairāk par 11 dokumentiem (jpg, png, pdf, docx, doc, xls, xlsx, jpeg) formātos.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.