Iesniegums par kredīta neizsniegšanu

Lai ieviestu starptautiski atzītus labās prakses standartus un veicinātu atbildīgu aizņemšanos nebanku kreditēšanas sektorā, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija, sākot ar 2013. gada 18. martu, ir izveidojusi sistēmu, kas ļauj kredītņēmējam ar iesnieguma palīdzību iekļaut sevi sarakstā, kam aizdevējs uz noteiktu laika periodu neizsniedz kredītu. Šāds lūgums būs neatsaucams, un tas būs spēkā pēc kredītņēmēja izvēles – vienu, divus vai trīs gadus.

Šāda iespēja izstrādāta, lai pasargātu tos kredītņēmējus, kam ir grūtības ar personīgo finanšu plānošanu. Tas ir instruments, lai klients patstāvīgi varētu nodrošināties pret vieglprātīgu vai nesaprātīgu aizņemšanos.

Iesnieguma paraugs, kas kredītņēmējam jāaizpilda, lai iekļautu sevi šajā sarakstā, ir pieejams zemāk.

Iesniegumam klāt jāpievieno iesniedzēja pases kopija, uz kuras jābūt iesniedzēja rakstītam tekstam: kopija iesniegšanai Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijai. Ja ir izsniegta pilnvara, tad uz tās jānorāda apliecinājums, ka tā ir spēkā un nav atsaukta.

Iesniegumu ar kopā pievienojamajiem dokumentiem var:

  • personiski nogādāt uz asociāciju tās darba laikā;
  • nosūtīt pa pastu uz asociācijas adresi;
  • nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi palidziba@lafpa.lv.

Iesniegums tiek izskatīts 10 darba dienu laikā no brīža, kad tas saņemts asociācijā. Pēc tam spēkā stāsies aizdevuma liegums uz termiņu, ko iesniegumā norādījis kredītņēmējs.

Iesnieguma veidlapa:

Lejuplādēt failu