Iesniegums par kredīta neizsniegšanu

Lai ieviestu starptautiski atzītus labās prakses standartus un veicinātu atbildīgu aizņemšanos nebanku kreditēšanas sektorā, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija (LAFPA), sākot ar 2013. gada 18. martu, ir izveidojusi sistēmu, kas ļauj kredītņēmējam ar iesnieguma palīdzību iekļaut sevi sarakstā, kam aizdevējs uz noteiktu laika periodu neizsniedz kredītu. Šāds lūgums būs neatsaucams, un tas būs spēkā pēc kredītņēmēja izvēles – vienu, divus vai trīs gadus.

Šāda iespēja izstrādāta, lai pasargātu tos kredītņēmējus, kam ir grūtības ar personīgo finanšu plānošanu. Tas ir instruments, lai klients patstāvīgi varētu nodrošināties pret vieglprātīgu vai nesaprātīgu aizņemšanos.

Katrs LAFPA biedrs veido savu atteikumu sarakstu. Kredītņēmējam ar iesniegumu ir jāvēršas pa tiešo individuāli pie jebkura no biedriem, lai iekļautu sevi tā biedra atteikumu sarakstā. Iesnieguma paraugs, kas kredītņēmējam jāaizpilda, lai iekļautu sevi atteikumu sarakstos, ir pieejams zemāk.

Iesniegumam klāt jāpievieno iesniedzēja pases kopija, uz kuras jābūt iesniedzēja rakstītam tekstam: kopija iesniegšanai /uzņēmuma nosaukums/. Ja ir izsniegta pilnvara, tad uz tās jānorāda apliecinājums, ka tā ir spēkā un nav atsaukta.

Iesniegumu ar kopā pievienojamajiem dokumentiem ir jāsūta LAFPA biedriem:

  • pa pastu uz biedra norādīto adresi;
  • elektroniski uz norādīto e-pasta adresi.

Biedru kontaktinformāciju meklējiet šeit https://www.lafpa.lv/lv/par-mums/biedri/.

Iesniegums tiek izskatīts 10 darba dienu laikā no brīža, kad to saņēmis asociācijas biedrs. Pēc tam spēkā stāsies aizdevuma liegums uz termiņu, ko iesniegumā norādījis kredītņēmējs.

Iesnieguma veidlapa:

Lejuplādēt failu